O mnie

Jestem specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii i od początku swojej praktyki zawodowej w 1999 roku pracuję głownie z pacjentami onkologicznymi. Jestem twórcą Poradni Leczenia Bólu w COZL (2000 r.), pracowałem w poradniach leczenia bólu w SPSK1, IMW, Żagiel Med i Onko Kompleks oraz w hospicjach domowych. Ukończyłem studia podyplomowe „Medycyna Bólu” na Uniwersytecie Jagielońskim. Wykonałem kilka tysięcy implantacji portów dożylnych oraz setki konsultacji związanych z obsługą i powikłaniami długoterminowego dostępu dożylnego. Jestem autorem książki „Port dożylny”, kilkudziesięciu publikacji oraz wystąpień na konferencjach. Przeprowadziłem kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z obsługi i implantacji portów dożylnych. Uczestniczyłem w pracach grupy ekspertów przygotowujących wytyczne stosowania portów dożylnych w Polsce. Zajmuję się także cewnikami długoterminowymi oraz PICC-ami.

W swojej praktyce oferuję:

  • konsultacje w zakresie leczenia bólu
  • teleporady dla osób mieszkających poza Lublinem i mających problem z dotarciem do gabinetu
  • konsultacje przed zabiegiem wszczepienia portu
  • okresową kontrolę portu dożylnego, cewnika, PICC
  • diagnostykę i leczenie powikłań związanych z dostępem dożylnym
  • pobieranie krwi do badań laboratoryjnych przez port
  • wlewy leków przez port

Zapraszam także na szkolenia z obsługi portów dożylnych.