Cewniki typu Midline przeznaczone są dla pacjentów z utrudnionym dostępem dożylnym, których terapia będzie trwała dłużej niż 5 dni. Są to cewniki wprowadzane metodą Seldingera pod kontrolą USG do żył na ramieniu. Prawidłowo zaimplantowany cewnik może być używany przez 29 dni, może służyć zarówno do infuzji płynów i leków, jak i pobierania krwi do badań. Niektóre z cewników umożliwiają nawet podawanie kontrastu podczas badania CT.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pielęgniarek i ratowników. Obejmuje podstawy ultrasonografii, anatomię naczyń kończyn górnych oraz zasady obowiązujące podczas wszczepienia i użytkowania cewnika Midline. W części praktycznej szkolenia uczestnicy wykonują na trenażerach kaniulacje pod kontrolą USG oraz implantują cewnik typu Midline na specjalnym fantomie imitującym warunki anatomiczne, takie jak na ramieniu pacjenta.

  • Czas trwania szkolenia: ok. 5-6 godzin.
  • Koszt uczestnictwa: 900 zł.
  • Zgłoszenia uczestników należy przesłać na adres: kontakt@rafalmlynarski.pl

 

  • Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Sieroca 3.
  • Terminy szkolenia: 21.01.2023, 18.02.2023.

 

  • Miejsce szkolenia: Gdynia, ul. Legionów 67.
  • Terminy szkolenia: 28.01.2023, 25.02.2023.