Cewniki typu Midline przeznaczone są dla pacjentów z utrudnionym dostępem dożylnym, których terapia będzie trwała dłużej niż 5 dni. Są to cewniki wprowadzane metodą Seldingera pod kontrolą USG do żył na ramieniu. Prawidłowo zaimplantowany cewnik może być używany przez 29 dni, może służyć zarówno do infuzji płynów i leków, jak i pobierania krwi do badań. Niektóre z cewników umożliwiają nawet podawanie kontrastu podczas badania CT.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pielęgniarek i ratowników. Obejmuje podstawy ultrasonografii, anatomię naczyń kończyn górnych oraz zasady obowiązujące podczas wszczepienia i użytkowania cewnika Midline. W części praktycznej szkolenia uczestnicy wykonują na trenażerach kaniulacje pod kontrolą USG oraz implantują cewnik typu Midline na specjalnym fantomie imitującym warunki anatomiczne, takie jak na ramieniu pacjenta.

  • Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Sieroca 3.
  • Termin szkolenia: 3.08.2022, godz. 9.00.
  • Czas trwania szkolenia: ok. 5-6 godzin.
  • Koszt uczestnictwa: 900 zł.