Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego
Praktyki Lekarskiej Rafał Młynarski

Par 9

W celu ułatwienia dostępu do lokalu dla pacjentów niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich, noszach, poruszający się z pomocą balkoników) oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz pomieszczeń, w poczekalni praktyki oraz przed wejściami do lokalu prowadzony jest monitoring wizyjny.

Urządzenia monitoringu umożliwiają rejestrację obrazu. Do odczytu nagrań dostęp ma tylko lekarz prowadzący praktykę. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa powyżej, praktyka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania. Po upływie miesiąca, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają automatycznemu zniszczeniu.