Informuję, że od 1 czerwca otwieram praktykę dla pacjentów, którzy wymagają kontroli portu, pobrania krwi do badań lub wykonania wlewu przez port. Z uwagi na zalecenia GIS dostęp do poradni będzie ograniczony, wejście musi być poprzedzone dezynfekcją rąk. Każdy pacjent będzie miał mierzoną temperaturę oraz zbierany wywiad epidemiologiczny dotyczący kontaktu z COVID. W wyjątkowych sytuacjach – gdy wymaga tego stan pacjenta – dopuszczalne jest wejście do poradni wraz z osobą wspólnie zamieszkującą.