Polski Klub Dostępu Naczyniowego nie zaleca wykonywania okresowej kontroli portu w okresie trwającej epidemii. Jedynie pacjenci odczuwający dolegliwości bólowe, u których wystąpiła nagła duszność lub zaburzenia rytmu serca powinni zgłosić się do poradni. Pozostałym pacjentom zalecamy pozostanie w domu do momentu zniesienia ograniczeń dotyczących poruszania się.