W ramach profilaktyki przerzutów do kości na zlecenie lekarza onkologa podajemy wlewy kwasu zoledronowego (Osporil). Przed każdym wlewem wykonujemy zalecane badania laboratoryjne. Procedura i sam lek (w tym wskazaniu) nie są refundowane przez NFZ.