W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz zaleceniami MZ i GIS większość porad realizowanych jest zdalnie. Podczas rozmowy telefonicznej zbierany jest wywiad dotyczący aktualnej choroby, chorób współistniejących, odczuwanych dolegliwości, stosowanych leków. Zalecenia dotyczące postępowania terapeutycznego przesłane zostaną SMS-em wraz z kodem do e-recepty. Płatność za wizytę należy zrealizować przelewem – kwota oraz numer konta zostaną wysłane SMS-em. Aby umówić termin wizyty proszę o kontakt telefoniczny 690 640 625 lub skorzystanie z formularza on-line dostępnego tu