za poświęcony czas, za ciepłe podejście do pacjenta