Bardzo kompetentny lekarz. Empatyczny, wnikliwy, o wysokiej kulturze osobistej.