Informuję o uruchomieniu usługi kompleksowej dla pacjentów leczonych pamidronianem (Pamifos) i kwasem zoledronowym (Zomikos). W ramach usługi pobieramy krew do badań laboratoryjnych oraz wykonujemy wlew przez port dożylny. Wykorzystujemy pompy elastomerowe, co umożliwia swobodne poruszanie się w czasie wlewu. Pacjentów posiadających zlecenia do wykonania wlewu prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu: 690 640 625.