LECZENIE BÓLU:

choroba nowotworowa i inne   |   neuralgia   |   neuropatia

PORTY DOŻYLNE:

kwalifikacja do zabiegu   |   okresowa kontrola   |   leczenie powikłań
pobieranie krwi do badań   |   wlewy leków

GODZINY OTWARCIA

TYLKO NA UMÓWIONE WIZYTY
REJESTRACJA ONLINE
Rejestracja telefoniczna: 10:00-18:00

Aktualności

Otwarcie praktyki

Informuję, że od 1 czerwca otwieram praktykę dla pacjentów, którzy wymagają kontroli portu, pobrania krwi do badań lub wykonania wlewu przez port. Z uwagi na zalecenia GIS dostęp do poradni będzie ograniczony, wejście musi być poprzedzone dezynfekcją rąk. Każdy pacjent będzie miał mierzoną temperaturę oraz zbierany wywiad epidemiologiczny dotyczący kontaktu z COVID. W wyjątkowych sytuacjach – gdy wymaga tego stan pacjenta - dopuszczalne jest wejście do poradni wraz z osobą wspólnie zamieszkującą.

Ograniczony dostęp do poradni

Informuję, że z powodu prac remontowych prowadzonych w dniach 25-28 maja dostęp do poradni, w tym także do wizyt realizowanych zdalnie będzie utrudniony.

Płukanie portu w okresie epidemii

Polski Klub Dostępu Naczyniowego nie zaleca wykonywania okresowej kontroli portu w okresie trwającej epidemii. Jedynie pacjenci odczuwający dolegliwości bólowe, u których wystąpiła nagła duszność lub zaburzenia rytmu serca powinni zgłosić się do poradni. Pozostałym pacjentom zalecamy pozostanie w domu do momentu zniesienia ograniczeń dotyczących poruszania się.

Opinie

Zostaw opinię

Wymagane

rating fields